El procediment extrajudicial per reclamar al banc els interessos cobrats de més per l’efecte de clàusules terra

27 Gener, 2017
Articles, Notícies, Reflexions Comentaris tancats a El procediment extrajudicial per reclamar al banc els interessos cobrats de més per l’efecte de clàusules terra

Aquest 2017 ha començat amb una urgència per al govern espanyol, i segur que ha estat per alguns una feina ben incòmoda. I tot perquè, el passat 21 de desembre, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va resoldre finalment les qüestions prejudicials que diversos òrgans judicials espanyols li havien plantejat arran de la

Continue reading →

EL REGISTRE DE LA JORNADA DIÀRIA DELS TREBALLADORS, ÉS OBLIGATORI?

6 Novembre, 2016
Articles, Laboral Comentaris tancats a EL REGISTRE DE LA JORNADA DIÀRIA DELS TREBALLADORS, ÉS OBLIGATORI?

Designed by Freepik Els tribunals han acabat concloent que el que es coneix comunament com fitxar a la feina és una obligació legal de l’empresari, però no només cal portar el registre, també s’ha de lliurar mensualment una còpia al treballador de les seves hores Encara són moltes les empreses que no són conscients de

Continue reading →

La relació laboral especial del personal d’alta direcció

30 Agost, 2016
Articles, Laboral Comentaris tancats a La relació laboral especial del personal d’alta direcció

La prestació de serveis del personal d’alta direcció ha estat tradicionalment exclosa de la legislació laboral i regulada per normes civils i mercantils. Però després del reconeixement a l’Estatut dels Treballadors d’aquesta prestació com a relació laboral de caràcter especial va passar a estar regulada pel Real Decret 1382/1985, d’1 d’agost, essent encara plenament vigent.

Continue reading →

El temps de l’entrepà dins la jornada laboral

26 Gener, 2016
Articles, Laboral Comentaris tancats a El temps de l’entrepà dins la jornada laboral

Qui té dret a una pausa d’esmorzar enmig de la jornada? Aquest temps ha de ser a càrrec de l’empresa o a càrrec del treballador? És cert que els treballadors tenen dret a que se’ls compensi el temps de l’entrepà no gaudit? Amb aquest breu article, pretenem aclarir aquest dret i donar resposta a les

Continue reading →

DIFERÈNCIES LEGALS ENTRE EL MATRIMONI I LA PARELLA DE FET

25 Novembre, 2015
Articles Comentaris tancats a DIFERÈNCIES LEGALS ENTRE EL MATRIMONI I LA PARELLA DE FET

Arran de la nostra intervenció aquesta setmana al Telenotícies de TV3 per aclarir quines són les principals diferències legals entre casar-se o fer-se parella de fet, i en especial els requisits d’accés a la pensió de viduïtat en un cas i l’altre, he cregut convenient obrir aquest nou apunt per fer-ne un resum esquemàtic però

Continue reading →

NOVETATS RELLEVANTS DE LA NOVA LLEI GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL (EN ESPECIAL, L’ARRIBADA DEL TEMUT FACTOR DE SOSTENIBILITAT)

9 Novembre, 2015
Articles, Seguretat Social Comentaris tancats a NOVETATS RELLEVANTS DE LA NOVA LLEI GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL (EN ESPECIAL, L’ARRIBADA DEL TEMUT FACTOR DE SOSTENIBILITAT)

El passat 31 d’octubre del 2015 va publicar-se en el BOE el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, que entrarà en vigor a partir del 2 de gener del 2016. Perquè no se’m titlli de pessimista i negativa atenent al

Continue reading →

Com fer correctament un acomiadament disciplinari. Els 5 errors més comuns per no fracassar en l’intent

7 Octubre, 2015
Articles Comentaris tancats a Com fer correctament un acomiadament disciplinari. Els 5 errors més comuns per no fracassar en l’intent

En contra del que pugui semblar, acomiadar una persona per causes disciplinàries no és una decisió fàcil ni innòcua, sinó que cal mesurar molt bé les seves conseqüències abans de prendre-la i, encara que l’acomiadament disciplinari no comporta el dret a cap indemnització, cal sempre que pugui ser qualificat de procedent perquè això sigui així.

Continue reading →

Els interessos de demora abusius en els contractes de préstec

4 Setembre, 2015
Articles Comentaris tancats a Els interessos de demora abusius en els contractes de préstec

    És molt freqüent que els contractes de préstec per adhesió, és a dir, aquells contractes que no són negociats sinó imposats per la part creditora, incloguin una clàusula amb un tipus d’interès de demora del 24%, 27% o fins i tot del 29%. Estan contingudes en contractes dels grans bancs. El dramatisme d’aquesta

Continue reading →

Bones vacances!

1 Agost, 2015
Articles Comentaris tancats a Bones vacances!

Després d’un intens mes de juliol, entrem a l’agost, el tradicional mes de vacances per molts. Aquest últim article doncs, anirà dedicat a les vacances. La durada L’Estatut dels Treballadors diu que la durada de les vacances ha de ser la que estableixi el conveni col·lectiu o el contracte individual amb un mínim que s’ha

Continue reading →

EL PERMÍS DE LACTÀNCIA EN BESSONS

21 Juny, 2015
Articles Comentaris tancats a EL PERMÍS DE LACTÀNCIA EN BESSONS

L’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors estableix: “En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, para la lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La

Continue reading →