EL REGISTRE DE LA JORNADA DIÀRIA DELS TREBALLADORS, ÉS OBLIGATORI?

6 Novembre, 2016
Articles, Laboral Comentaris tancats a EL REGISTRE DE LA JORNADA DIÀRIA DELS TREBALLADORS, ÉS OBLIGATORI?

Designed by Freepik Els tribunals han acabat concloent que el que es coneix comunament com fitxar a la feina és una obligació legal de l’empresari, però no només cal portar el registre, també s’ha de lliurar mensualment una còpia al treballador de les seves hores Encara són moltes les empreses que no són conscients de

Continue reading →

La relació laboral especial del personal d’alta direcció

30 Agost, 2016
Articles, Laboral Comentaris tancats a La relació laboral especial del personal d’alta direcció

La prestació de serveis del personal d’alta direcció ha estat tradicionalment exclosa de la legislació laboral i regulada per normes civils i mercantils. Però després del reconeixement a l’Estatut dels Treballadors d’aquesta prestació com a relació laboral de caràcter especial va passar a estar regulada pel Real Decret 1382/1985, d’1 d’agost, essent encara plenament vigent.

Continue reading →

El temps de l’entrepà dins la jornada laboral

26 Gener, 2016
Articles, Laboral Comentaris tancats a El temps de l’entrepà dins la jornada laboral

Qui té dret a una pausa d’esmorzar enmig de la jornada? Aquest temps ha de ser a càrrec de l’empresa o a càrrec del treballador? És cert que els treballadors tenen dret a que se’ls compensi el temps de l’entrepà no gaudit? Amb aquest breu article, pretenem aclarir aquest dret i donar resposta a les

Continue reading →

LA NATURALESA DE L’IVA ABONAT AL TREBALLADOR AUTÒNOM

11 Gener, 2015
Articles, Laboral Comentaris tancats a LA NATURALESA DE L’IVA ABONAT AL TREBALLADOR AUTÒNOM

La sentència del Tribunal Suprem (Sala 4ª), del Social, de 24 de setembre de 2014 fixa la doctrina sobre un matís interessant i rellevant en relació a la declaració de laboralitat que pot donar-se quan un treballador autònom presta serveis per una administració pública de forma anòmala, mitjançant un contracte administratiu, quan en realitat el

Continue reading →

L’ORIGEN DE LES PAGUES EXTRES

10 Desembre, 2014
Laboral, Reflexions Comentaris tancats a L’ORIGEN DE LES PAGUES EXTRES

  En aquestes dates properes a Nadal, toca una reflexió sobre el concepte de les pagues extres per tots aquells treballadors que tinguin la immensa sort de gaudir-ne, i també pels que, com jo, la somnien. L’origen de les pagues extra es remunta a la dècada dels anys 40 del segle XX. En aquell moment Espanya

Continue reading →

Les indemnitzacions per acomiadament i el FOGASA

19 Agost, 2014
Articles, Laboral Comentaris tancats a Les indemnitzacions per acomiadament i el FOGASA

L’article 33 de l’Estatut dels Treballadors regula el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) i estableix que és l’organisme autònom adscrit al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar pel compliment dels seus fins, que abonarà als treballadors les indemnitzacions per causa d’acomiadament o extinció del contracte conforme als articles 50, 51

Continue reading →

L’autoacomiadament és possible?

25 Juliol, 2014
Laboral, Reflexions Comentaris tancats a L’autoacomiadament és possible?

Els treballadors que ho passen malament a causa dels incompliments reiterats per part del seu empresari com per exemple per no pagar puntualment el salari pactat sovint pensen…puc autoacomiadar-me? o sigui plegar obtenint la indemnització per acomiadament i el dret a atur que em correspongui i guanyar la llibertat per contractar amb una altra empresa?

Continue reading →

Aspectes sòcio-laborals (i fiscals) del recent “decretàs” del govern de l’Estat

14 Juliol, 2014
Articles, Laboral, Seguretat Social Comentaris tancats a Aspectes sòcio-laborals (i fiscals) del recent “decretàs” del govern de l’Estat

Com ha passat en altres ocasions durant els mesos d’estiu i també en dates properes a les celebracions nadalenques, el govern de l’Estat ha decidit aprofitar la via legal del Decret-Llei per aprovar un seguit de modificacions legislatives de no poca magnitud. En aquesta ocasió el govern del PP ha estat l’autor del Real-Decret Llei

Continue reading →