ÚLTIMES MESURES LABORALS PER EMPRESES DERIVADES DE LA CRISI DEL COVID-19

18 Març, 2020
Articles, Laboral, Seguretat Social Comentaris tancats a ÚLTIMES MESURES LABORALS PER EMPRESES DERIVADES DE LA CRISI DEL COVID-19

La flexibilització dels expedients de regulació d’ocupació temporals (ERTOS) El govern espanyol ha publicat finalment avui l’esperat Reial Decret-llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (RD-Llei 8/2020, de 17 de març), que estableix les esperades mesures en l’àmbit laboral, particularment en la flexibilització dels procediments perquè les

Continue reading →

Guia de bonificacions/reduccions a la contractació de treballadors actualitzada

10 Desembre, 2016
Seguretat Social Comentaris tancats a Guia de bonificacions/reduccions a la contractació de treballadors actualitzada

Adjuntem enllaç a la nova guia de bonificacions i reduccions a les cotitzacions a la seguretat social publicada pel servei públic d’ocupació estatal actualitzada a novembre de 2016: Guia bonificacions/reduccions a les cotitzacions 2016

NOVETATS RELLEVANTS DE LA NOVA LLEI GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL (EN ESPECIAL, L’ARRIBADA DEL TEMUT FACTOR DE SOSTENIBILITAT)

9 Novembre, 2015
Articles, Seguretat Social Comentaris tancats a NOVETATS RELLEVANTS DE LA NOVA LLEI GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL (EN ESPECIAL, L’ARRIBADA DEL TEMUT FACTOR DE SOSTENIBILITAT)

El passat 31 d’octubre del 2015 va publicar-se en el BOE el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, que entrarà en vigor a partir del 2 de gener del 2016. Perquè no se’m titlli de pessimista i negativa atenent al

Continue reading →

Les contingències i les mútues (compte amb oblidar-se de les cites !)

24 Maig, 2015
Reflexions, Seguretat Social Comentaris tancats a Les contingències i les mútues (compte amb oblidar-se de les cites !)

La incapacitat temporal per treballar (o situació d’IT) és aquella situació en la que el treballador, a causa d’un accident o d’una malaltia, es troba impossibilitat per desenvolupar la seva feina i ha de rebre la corresponent assistència sanitària per superar aquesta situació i poder-se reincorporar a la seva activitat laboral. Durant aquesta situació, la

Continue reading →

L’enquadrament en la Seguretat Social dels socis treballadors

10 Febrer, 2015
Articles, Seguretat Social Comentaris tancats a L’enquadrament en la Seguretat Social dels socis treballadors

A través del següent quadre es pretén orientar en l’enquadrament dels socis que alhora són treballadors de societats mercantils capitalistes. Són persones que ostenten un doble vincle amb la societat, mercantil com a socis i laboral com a treballadors. La conclusió és que en aquests supòsits de doble vinculació amb la societat, a no ser

Continue reading →

Com calcular la pensió de jubilació?

20 Octubre, 2014
Articles, Seguretat Social Comentaris tancats a Com calcular la pensió de jubilació?

  Molts són els factors que s’han de tenir en compte a l’hora de calcular la pensió de jubilació que ens quedarà quan tinguem l’edat per sol•licitar-la. D’entrada, hem de saber que hi ha diferències importants en funció de si la nostra jubilació s’ha de regir per la legislació anterior a 2013 o bé s’ha

Continue reading →

La nova modalitat de jubilació anticipada voluntària

7 Setembre, 2014
Articles, Seguretat Social Comentaris tancats a La nova modalitat de jubilació anticipada voluntària

Es tracta d’una modalitat de jubilació nova, introduïda per la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social i modificada també pel Real Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu. Es

Continue reading →

Aspectes sòcio-laborals (i fiscals) del recent “decretàs” del govern de l’Estat

14 Juliol, 2014
Articles, Laboral, Seguretat Social Comentaris tancats a Aspectes sòcio-laborals (i fiscals) del recent “decretàs” del govern de l’Estat

Com ha passat en altres ocasions durant els mesos d’estiu i també en dates properes a les celebracions nadalenques, el govern de l’Estat ha decidit aprofitar la via legal del Decret-Llei per aprovar un seguit de modificacions legislatives de no poca magnitud. En aquesta ocasió el govern del PP ha estat l’autor del Real-Decret Llei

Continue reading →