Reclamacions contra la banca

Notícies Comentaris tancats a Reclamacions contra la banca
Credit Card Stock photos by Vecteezy

A LEX-IT Advocats, vam incorporar, des d’inicis del 2020, l’especialització en la matèria de DRET BANCARI I FINANCER.

En els últims 15 anys, després de la crisi econòmica de 2008, els bancs han estat comercialitzant multitud de productes bancaris i financers sense facilitar la informació adequada a la seva clientela, ja fossin particulars o empreses, pràctica que ha incidit de manera directa en la butxaca dels seus clients, i que s’ha traduït en la interposició de milers de demandes judicials a tot l’Estat.

D’aquesta manera, tant les lleis com la jurisprudència han estat canviants en aquests anys, creant-se una nova especialització dins l’àmbit judicial.

¿Per què és important recórrer a un Advocat especialitzat en Dret Bancari?

Com en totes les branques del dret, és important escollir un professional especialitzat i qualificat, que estigui al dia de la normativa aplicable en cada cas, i de la jurisprudència dels Tribunals, doncs, a data d’avui, és una matèria canviant, que va evolucionant dia a dia.

Cal estar al dia de totes les Sentències de les diferents Audiències Provincials, del Tribunal Suprem i especialment del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

¿Què podem reclamar?

Els productes bancaris i financers que han estat objecte de reclamacions i demandes judicials són els següents:

  • SWAPS o ‘Permutes Financeres de Tipus d’Interès”.

Són un tipus de productes derivats financers, que les entitats financeres oferien als clients com una mena d’assegurança per a les pujades dels tipus de interès, vinculada a la hipoteca (o a pòlisses de crèdit/leasings). A part de les quotes de la hipoteca/leasing, els clients havien d’assumir una altra liquidació addicional per aquesta “suposada” assegurança de tipus d’interès, trobant-se finalment en la impossibilitat de cancel·lar el producte, sense abans abonar imports astronòmics de entre 15-20.000 euros de mitjana, qüestió no informada abans de contractar el producte.

  • CLÀUSULES ABUSIVES HIPOTECÀRIES. Incloem dins aquesta categoria: Clàusules Sòl, DESPESES de Hipoteca (Notaria, registre, gestoria…), Venciment anticipat, Interessos de demora, Comissió d’apertura, etc.

És important revisar amb cura cadascuna d’aquestes clàusules, que poden estar inserides dins del préstec hipotecari signat amb l’entitat.

  • ÍNDEX IRPH.

Si bé és cert que s’inclouria dins la categoria anterior, doncs és també una clàusula abusiva inserida a l’hipoteca, mereix una especial menció. A data d’avui, després de la Sentència del TJUE del passat 3 de març de 2020, i les  Sentències del Suprem del passat 13 de novembre de 2020, és un tema complicat, però no impossible, ja que s’ha elevat una nova qüestió prejudicial a Europa que obre la porta a l’esperança.

  • HIPOTEQUES MULTIDIVISA.

També formarien part de les clàusules abusives hipotecàries, però també cal fer-ne especial menció. Les ‘Hipoteca MULTIDIVISA’ firmades entre els anys 2006 i 2008, és molt probable que hagin augmentat el seu nominal, o bé s’hagi obligat a mantenir el préstec en IENS JAPONESOS o FRANCS SUÏSSOS, amb el deure d’abonar unes liquidacions impossibles d’assumir.

  • DIPÒSITS ESTRUCTURATS o FONS D’INVERSIÓ amb risc de pèrdua de capital

Els ‘dipòsits estructurats’ eren venuts en general per les entitats com a productes de renda fixa, sense risc. Tanmateix, alguns d’ells sí que tenien risc de pèrdua de capital. El mateix, amb determinats fons d’inversió. És el cas per exemple del Fons d’Inversió “CX PROPIETAT FII”, comercialitzat al seu dia per Caixa Catalunya, pel qual els clients varen perdre TOTA la seva inversió.

  • ACCIONISTES DE BANCO POPULAR.

Qui vagi contractar accions del Banco Popular entre 2012 i 2017 haurà vist com la seva inversió es perdia totalment després de la desaparició del Banc Popular el 6 de juny de 2017. En aquests supòsits, es pot interposar reclamació, per la mala gestió i ocultació d’informació bàsica sobre l’estat financer del banc.

  • TARGETES O CRÈDITS ABUSIUS (Revolving)

Si fa anys que paga el crèdit d’una targeta bancària, o un crèdit, i mai acaba de pagar, o el deute no s’amortitza, potser està pagant un percentatge d’interessos abusiu, o té una targeta de crèdit de les anomenades ‘revolving’. Si és així, pot sol·licitar la nul·litat del contracte i fins i tot alliberar-se del deute.

Si es troba en un dels anteriors supòsits, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, i l’assessorarem en el seu cas particular.