El concepte de la “tolerància empresarial” en el dret laboral.

Laboral, Notícies Comentaris tancats a El concepte de la “tolerància empresarial” en el dret laboral.

¿Què és la tolerància empresarial”?

L’anomenada “tolerància empresarial” és un concepte que ha nascut recentment a la jurisprudència laboral i que fa referència a una conducta realitzada pel treballador, susceptible de ser sancionada per constituir una falta laboral, però que no ha estat sancionada per part de l’empresa.  

Aquesta tolerància per part de l’empresa, implica a més, la impossibilitat que la conducta pugui ser objecte de debat en un eventual procediment judicial.

Així, les sentències més recents cada cop més van incorporant aquest concepte. La passivitat o inactivitat de l’empresa davant d’actituds censurables del treballador pot produir posteriorment la ineficàcia d’al·legar-les en un procediment d’acomiadament, declarant-se la seva improcedència.

Fa poques setmanes, ha esdevingut polèmica als mitjans de comunicació, precisament, una sentència dictada a favor d’un treballador, que havia arribat tard al seu lloc de treball més de 176 vegades. L’empresa va acomiadar-lo per causes disciplinàries, al·legant precisament la impuntualitat reiterada del treballador, al qual mai abans de la decisió extintiva havia advertit sobre el seu comportament.

En aquesta sentència, es fa palesa la “tolerància empresarial”, pel fet que un comportament reprotxable i susceptible de ser sancionat per l’empresa, com arribar tard en innumerables ocasions, no havia estat sancionat ni amonestat de cap manera per l’empresa.

I en conseqüència, la jurisprudència ha entès que, per aquesta passivitat precedent, no pot l’empresa recórrer a l’acomiadament disciplinari sense més perquè vulneraria el seu deure d’actuar amb bona fe.

El Tribunal Suprem, a la seva Sentència de 21 de desembre de 2021 (amb número de Recurs 1090/2019, nº Resolució 1283/2021) assenyala que:

Si el empleador conoce y tolera una conducta antijurídica de su trabajador durante un periodo de tiempo significativo, sin imponerle ninguna sanción o imponiéndole sanciones menos graves que el despido, el empresario no puede contradecir su comportamiento anterior realizando sorpresivamente un despido disciplinario porque ello vulneraría su deber de buena fe.”

Com evitar la “tolerància empresarial” per part de l’empresa.

Per evitar que s’instauri una situació de “tolerància” que pugui girar-se en contra dels interessos de l’empresa, cal actuar sempre en el moment de la comissió de la suposada infracció, deixant-ne constància, comunicant al treballador les amonestacions o sancions que procedeixin.

Som experts en dret laboral i portem tota mena de procediments d’aquest tipus.

No dubti a contactar amb nosaltres si té qualsevol qüestió sobre assumptes laborals. Pot parlar amb nosaltres al Telèfon 93 705 03 26, o bé al correu electrònic info@lex-it.cat

O bé a través del Formulari de contacte que trobarà en aquest Link.