Altres àrees de pràctica

Altres àrees de pràctica jurídica

A LeX-it també estem capacitats per assessorar i portar assumptes d’altres àmbits de pràctica jurídica:

  • Constitució, modificació i liquidació de societats
  • Contractació mercantil
  • Dret de la competència
  • Propietat industrial
  • Concursos de creditors

  • Recursos administratius contra resolucions en general i sancions en particular (d’Ajuntaments i diputacions, d’òrgans de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri d’Hisenda, de la ITSS o de la Tresoreria General de la Seguretat Social)
  • Recursos contenciosos-administratius en l’ordre contenciós-administratiu
  • Recursos davant del Tribunal Econòmico-Administratiu Regional de Catalunya
  • Reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’administració: caigudes i accidents en espais públics, funcionament anormal de serveis públics, etc.
  • Procediments per la protecció de drets fonamentals

Altres àrees de pràctica jurídica

A LeX-it assessorem als nostres clients en tots els aspectes relatius a la legislació laboral i de Seguretat Social.
+ info

A LeX-it ajudem als nostres clients en totes les qüestions legals de l’àmbit civil.
+ info

A qui assessorem

A LeX-it tenim vocació d’ajuda a les persones en la resolució de les situacions i problemàtiques jurídiques que els afecten.
+ info

L’experiència multidisciplinar de LeX-it ens permet ajudar als nostres clients empreses a preveure conflictes i a prendre les decisions més encertades en cada moment.
+ info

 Planteja’ns el que et preocupa, trobarem la solució que necessites