Altres àrees de pràctica jurídica

A LeX-it també estem capacitats per assessorar i portar assumptes d’altres àmbits de pràctica jurídica:

 • Judicis de faltes
 • Acusació o defensa en qualsevol tipus de procediment penal
 • Assistència al detingut/imputat
 • Assistència penal en la jurisdicció especial de menors
 • Assistència integral en delictes de violència domèstica
 • Alcoholèmies
 • Accidents de circulació

 • Constitució, modificació i liquidació de societats
 • Contractació mercantil
 • Dret de la competència
 • Propietat industrial
 • Concursos de creditors

 • Recursos administratius contra resolucions en general i sancions en particular (d’Ajuntaments i diputacions, d’òrgans de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri d’Hisenda, de la ITSS o de la Tresoreria General de la Seguretat Social)
 • Recursos contenciosos-administratius en l’ordre contenciós-administratiu
 • Recursos davant del Tribunal Econòmico-Administratiu Regional de Catalunya
 • Reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’administració: caigudes i accidents en espais públics, funcionament anormal de serveis públics, etc.
 • Procediments per la protecció de drets fonamentals


 

Altres àrees de pràctica jurídica

A LeX-it assessorem als nostres clients en tots els aspectes relatius a la legislació laboral i de Seguretat Social.
+ info

A LeX-it ajudem als nostres clients en totes les qüestions legals de l’àmbit civil.
+ info

A qui assessorem

A LeX-it tenim vocació d’ajuda a les persones en la resolució de les situacions i problemàtiques jurídiques que els afecten.
+ info

L’experiència multidisciplinar de LeX-it ens permet ajudar als nostres clients empreses a preveure conflictes i a prendre les decisions més encertades en cada moment.
+ info

 Planteja’ns el que et preocupa, trobarem la solució que necessites