Àrea Laboral i de Seguretat Social

Serveis d’àrea Laboral i de Seguretat Social

Inclou assessorament i actuacions en tots els aspectes relatius al compliment de la normativa laboral i de la Seguretat Social.
Des de LeX-it ajudem a afavorir la resolució de conflictes laborals i, si és necessari, actuem assistint i defensant en processos administratius o judicials.

 

 • Representació en tot tipus de negociacions laborals.
 • Reclamació de quantitats degudes.
 • Accidents de treball i malalties professionals.
 • Acomiadaments (individuals o col·lectius – EROs).
 • Modificacions substancials de les condicions de treball.
 • Inaplicacions de condicions de conveni col·lectiu.
 • Altres mesures de flexibilitat interna adoptades unilateralment per l’empresa: mobilitat funcional, mobilitat geogràfica, distribució irregular de la jornada, suspensió de contractes de treball i reducció de la jornada.
 • Abusos, discriminacions i vulneracions de drets fonamentals o llibertats públiques.
 • Impugnació d’actes administratius en matèria laboral i de Seguretat Social.
 • Tramitació de prestacions de la Seguretat Social: incapacitat temporal, permanent, maternitat, paternitat, viduïtat, orfandat, jubilació…

 • Auditories laborals.
 • Assessorament en matèria de contractació laboral i política retributiva.
 • Assessorament i implementació de mesures de flexibilitat interna per reestructurar l’empresa: modificacions substancials de condicions de treball, suspensió de contractes, reducció de jornada, inaplicació de condicions de conveni col·lectiu i altres mesures com la mobilitat funcional o geogràfica de treballadors o la distribució irregular de la jornada de treball.
 • Assessorament en matèria d’acomiadaments individuals i col·lectius (EROs).
 • Recursos contra actes d’infracció i liquidació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS).
 • Recursos contra reclamacions de deutes i providències de constrenyiment de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
 • Representació jurídica i defensa processal en procediments davant dels Jutjats del Social.

 

Altres àrees de pràctica jurídica

A LeX-it ajudem als nostres clients en problemàtiques de l’àmbit civil.
+ info

A LeX-it també estem capacitats per portar assumptes d’altres àmbits de pràctica jurídica, ja sigui directament o a través dels nostres partners.
+ info

A qui assessorem

A LeX-it tenim vocació d’ajuda a les persones en la resolució d’aquelles situacions i problemàtiques jurídiques que els afecten.
+ info

L’experiència multidisciplinar de LeX-it ens permetajudar als nostres clients empreses a preveure conflictes i a prendre les decisions més encertades en cada moment.
+ info

Planteja’ns el que et preocupa, trobarem la solució que necessites