Auditoria Laboral

Auditoria Laboral

L’auditoria laboral és el conjunt d’actuacions realitzades per un professional independent consistent en l’anàlisi i revisió de la situació jurídico-laboral de l’empresa, mitjançant l’estudi de la documentació i informació aportada per la mateixa, i que finalitza amb la plasmació en un informe final de les conclusions en relació al compliment de les seves obligacions laborals i de Seguretat Social.

 

Principis pels que es regeix l’Auditoria Laboral

 1. Formació tècnica i capacitació professional adequada de l’auditor.
 2. Independència, objectivitat i integritat.
 3. Diligència professional.
 4. Responsabilitat professional.
 5. Secret professional.

 

Objectiu

L’objectiu és plasmar la situació real de l’empresa en relació al seu compliment amb les obligacions laborals i de Seguretat Social, mitjançant la síntesi de les conclusions en un informe final. És la realització d’una “radiografia jurídica” de la realitat laboral, en Seguretat Social, en drets sindicals i de prevenció de riscos laborals en l’empresa auditada.

 

Utilitat

 1. Per la pròpia empresa auditada: Conèixer la situació jurídico-laboral real de l’empresa en quan al nivell de compliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social que imposa la legislació. Coneixent els riscos de l’empresa s’està en disposició de prevenir les possibles sancions per infraccions derivades d’inspeccions de treball.
 2. Per l’empresa adquirent de l’auditada: Conèixer la situació jurídico-laboral real de l’empresa que es pretén adquirir a fi de limitar possibles responsabilitats.

 

Contingut de l’auditoria

L’auditoria pot encarregar-se de manera global, amb l’abast de totes les àrees amb incidència jurídico-laboral, o bé contractar-se parcialment, només per extreure conclusions en relació a algun dels seus àmbits. Els dos primers han d’anar inclosos sempre en qualsevol auditoria d’abast parcial.

 1. Estructura general de l’empresa.
 2. Normativa laboral aplicable a l’empresa.
 3. Estructura del personal i contractació.
 4. Estructura salarial.
 5. Sistemes i temps de treball.
 6. Modificacions, suspensions i extincions de les relacions laborals.
 7. Representació legal dels treballadors.
 8. Seguretat Social.
 9. Prevenció de riscos laborals.

 

Com pots contractar aquest servei?

El procés habitual és concertar una reunió prèvia en la que l’auditor obtindrà la informació suficient per tal d’elaborar un pressupost a mida en funció de la feina a desenvolupar i el termini d’execució. El pressupost en forma de full d’encàrrec sempre s’enviarà prèviament a l’empresa per tal de sotmetre’l a la seva conformitat abans d’iniciar-se el servei.

 

Pregunta’ns com et podem ajudar et donarem la solució que necessites

Altres àrees de pràctica jurídica

A Lex-it assessorem als nostres clients en tots els aspectes relatius a la legislació laboral i de Seguretat Social.
+ info

A Lex-it també ajudem als nostres clients en tots aquells procediments legals de l’àmbit civil.
+ info

A Lex-it també donem suport en altres àmbits de pràctica jurídica, ja sigui directament o a través dels nostres partners.
+ info

A qui assessorem

A Lex-it tenim vocació d’ajudar a les persones en la resolució de situacions i problemàtiques jurídiques i en gestionar els conflictes.
+ info

L’experiència multidisciplinar de Lex-it ens permetajudar als nostres clients a preveure conflictes i a prendre decisions.
+ info