Assessorament a empreses

Assessorament a empreses

La nostra experiència multidisciplinar ens permet ajudar als nostres clients a preveure els conflictes i a prendre les decisions més encertades en cada moment.

Algunes de les aplicacions i/o temàtiques d’assessorament:

 • Constitució, vicissituds i dissolució de qualsevol tipus de societat civil o mercantil
 • Reclamació de factures o altres quantitats degudes
 • Reclamació de compliments i obligacions contractuals
 • Negociació i elaboració de qualsevol tipus de contracte o conveni, públic o privat: compravenda, prestació de serveis, arrendament, préstec, col·laboració, cooperació, confidencialitat, cessió de drets, etc.
 • Reclamació per danys (responsabilitat civil extracontractual)
 • Desnonament d’immobles
 • Procediments d’execució hipotecària
 • Procediments de divisió de la comunitat
 • Dret del consum i de la competència
 • Defensa d’interessos en procediments judicials
 • Defensa d’interessos davant de qualsevol administració pública
 • Contractació laboral i ús de clàusules contractuals
 • Permisos de treball de ciutadans estrangers
 • Polítiques retributives: cotitzacions i tributació
 • Procediments de reestructuració empresarial
 • Acomiadaments
 • Auditories jurídico-laborals
 • Procediments administratius en l’àmbit sòcio-laboral
 • Representació i defensa processal en procediments davant dels Jutjats del Social

Si ets una persona particular Consulta serveis a mida

Àrees de pràctica jurídica

A LeX-it assessorem als nostres clients en tots els aspectes relatius a la legislació laboral i de Seguretat Social.
+ info

A LeX-it ajudem als nostres clients en tots aquelles qüestions legals de l’àmbit civil.
+ info

A LeX-it també estem capacitats per portar assumptes d’altres àmbits de pràctica jurídica, ja sigui directament o a través dels nostres partners.
+ info

Planteja’ns el que et preocupa, trobarem la solució que necessites