Assessorament a persones particulars

Assessorament a persones particulars

A LeX-it tenim vocació d’ajuda a les persones en la resolució d’aquelles situacions i problemàtiques jurídiques que els afecten.

Aplicacions:

  • Assessorament legal multidisciplinar sobre el seu patrimoni o béns, temes de drets de família i successions, qüestions relacionades amb la feina i l’entorn laboral, informació per emprendre activitats o conèixer drets, etc, etc.
  • Negociació i redacció de qualsevol tipus de contracte: arrendament, préstec, compravenda, cessió de drets, permuta, etc.
  • Defensa d’interessos en qualsevol tipus de procediment judicial, en qualsevol de les posicions jurídiques processals
  • Defensa d’interessos davant de qualsevol administració pública i de les seves potestats

Si ets un comerç o una empresa Consulta serveis a mida

Àrees de pràctica jurídica

A LeX-it assessorem als nostres clients en tots els aspectes relatius a la legislació laboral i de Seguretat Social.
+ info

A LeX-it ajudem als nostres clients en totes aquelles qüestions legals de l’àmbit civil.
+ info

A LeX-it també estem capacitats per portar assumptes d’altres àmbits de pràctica jurídica, ja sigui directament o a través dels nostres partners.
+ info

Planteja’ns el que et preocupa, trobarem la solució que necessites