Nou cas judicial guanyat: Sentència que reconeix Incapacitat Permanent Absoluta per trastorn bipolar tipus I

Casos d'èxit, Seguretat Social Comentaris tancats a Nou cas judicial guanyat: Sentència que reconeix Incapacitat Permanent Absoluta per trastorn bipolar tipus I
Free Stock photos by Vecteezy

Ens plau comunicar que aquesta setmana a LEX-IT Advocats estem d’enhorabona. Hem aconseguit una Sentència favorable per a la nostra clienta, contra l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), per la qual se li restitueix la Incapacitat Permanent Absoluta (d’ara en endavant, IP Absoluta, o IPA), que li havia estat revisada d’ofici, per patir un trastorn bipolar Tipus I.

Al 2016, es va reconèixer a la clienta un Trastorn Bipolar Tipus I, en aquell moment amb episodi depressiu i amb seguiment estret per psiquiatria amb limitació psicofuncional, reconeixent-se per resolució de l’INSS el grau de IP Absoluta per contingència comú. Des de llavors, la SGAM va revisar fins a cinc vegades l’estat de la clienta mantenint-se i confirmant-se per part de l’INSS en totes les ocasions el mateix grau d’IPA inicialment reconegut.

Tanmateix, l’any 2021, en un nou expedient de revisió, el SGAM va dictaminar que hi havia hagut una millora en la clienta amb absència de limitació funcional, per la qual cosa l’INSS va resoldre no declarar-la en cap grau d’Incapacitat Permanent.

Realitzada la corresponent reclamació prèvia, que fou desestimada, vam interposar demanda judicial, per tal d’aconseguir retornar a la clienta el grau que havia tingut reconegut d’Incapacitat Permanent Absoluta.

Malgrat l’intent de l’INSS de justificar una milloria, el magistrat ha valorat més favorablement totes les proves aportades pel nostre despatx.

Així, la Sentència manifesta que:

“…parece mucho más razonable la opinión de quienes hacen un seguimiento desde hace tiempo de la actora (Dra. —-, Sra. —-), así como del Dr. ——, por su sólida fundamentación, que la mera valoración hecha por SGAM, que además se contradice con revisiones, múltiples y previas, por parte del propio SGAM que se recogen en el ordinal fáctico nº1.

Por lo tanto, dado que estamos ante revisión judicial de expediente administrativo de revisión de grado en su día reconocido, no aprecio mejoría alguna en el estado de salud de la actora, en tanto que, a mi juicio y valorando la totalidad de la prueba ex. Art. 97.2 LRJS, persiste el trastorno bipolar tipo I, con limitación funcional (que, además, no puede ser tratado con litio) y el trastorno de personalidad por dependencia emocional, también limitante, de modo que de ningún modo parece que la actora pueda hacer no sólo su trabajo habitual (…) sino tampoco cualquier otra actividad (…)”.

S’han pogut justificar i acreditar davant de l’òrgan judicial les limitacions concretes de la clienta per portar una rutina laboral digna i normal, estant-ne exempta mentre persisteixi la severitat de la malaltia de base que té.

Estem molt i molt satisfets d’aquest èxit, i especialment contents per ella i la seva família.

Si es troba en una situació similar, no dubti a explicar-nos el seu cas, contactant amb nosaltres al Tel. 93 705 03 26, o bé per correu electrònic a emallofre@lex-it.cat.